Privacybeleid - Rito.nl

 1. Algemeen
  1. Dit privacybeleid beschrijft hoe Rito ApS ("Rito", "ons", "onze", "wij") informatie over jou verzamelt en verwerkt.
  2. Dit privacybeleid geldt voor persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt of die wij verzamelen via de website van Rito, www.rito.nl ("de Website").
  3. Rito ApS is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alle vragen aan Rito kunnen worden gericht aan de contactgegevens vermeld onder punt 7.
 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld? Voor welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt? Wat is de juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens?
  1. Wanneer je Rito.nl bezoekt, verzamelen we informatie over je IP-adres, browsertype, netwerk locatie en besturingssysteem. Daarnaast verzamelen we informatie over het type apparaat dat je gebruikt om Rito.nl te bezoeken.
   1. Het doel van het verzamelen van deze informatie is het optimaliseren van jouw ervaring als gebruiker en bezoeker van Rito.nl. We gebruiken de informatie ook voor gerichte marketing, voornamelijk op Google, Facebook en Instagram – inclusief retargeting advertenties. Dit gebeurt met behulp van cookies. (lees ons cookiebeleid hier) Deze gegevens gebruiken we om Rito.nl te verbeteren en om gerichte en interessante aanbiedingen aan jou te tonen op het internet. Op deze manier kunnen we onze verkoop verbeteren en de klanttevredenheid verhogen. De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG.
 1. Wanneer je een aankoop doet via Rito.nl of met ons communiceert via e-mail, verstrek je jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, informatie over de producten die je koopt en eventueel retourneert, leveringswensen en informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is geplaatst.
  1. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt wanneer wij onze verplichting uit de koopovereenkomst moeten nakomen en de goederen die je hebt gekocht en betaald op Rito.nl moeten leveren, inclusief het beheren van jouw rechten op retour en reclamatie.
   De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG.
  2. Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van boekhouding en administratie.
   De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG.
  3. Bij aankoop wordt het IP-adres verzameld om ons belang te beschermen om fraude te voorkomen.
   De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.
  4. We gebruiken de informatie om gerichte e-mails naar jou te sturen met onder andere aanbiedingen en gidsen. We krijgen dus de mogelijkheid om jou producten te tonen waarin je bijzonder geïnteresseerd bent, wat het doel van ons bedrijf als webwinkel ondersteunt.
   De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG en § 6, lid 2, van de marketingwet.
 1. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we jouw persoonsgegevens: naam, e-mailadres, hoe je je hebt aangemeld, IP-adres, favoriete e-mailclient, openingspercentage, welke e-mails je van ons leest + continuïteit en eventuele aankoopgeschiedenis.
  Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief in verband met het ontvangen van een kortingscode voor rito.nl, een wedstrijd op Facebook of als afsluitend deel van een aankoop. In dit verband ontvangen we informatie over jou, die we vervolgens vergelijken met andere soorten informatie die we over jou hebben.
  Je kunt je op elk moment weer afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.
 1. Het doel hiervan is dat we op deze manier jouw lidmaatschap van onze nieuwsbrief kunnen beheren, terwijl we gerichte marketing aan leden leveren via zowel e-mail als Facebook.
  De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG.
 1. Ontvangers van persoonsgegevens
  1. Informatie over jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en ordernummer en specifieke leveringswensen die zijn verstrekt in verband met het plaatsen van een bestelling, wordt doorgegeven aan onze partners die verantwoordelijk zijn voor de levering van jouw goederen. In verband met de levering geven we jouw gegevens door aan het transportbedrijf. In gevallen waarin jouw goederen direct van de producent/leverancier worden verzonden, zullen we jouw persoonsgegevens (naam, adres en telefoonnummer) doorgeven voor leveringsdoeleinden.
  2. Gegevens kunnen worden overgedragen aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. We maken gebruik van externe partners voor onder andere technische werking en verbeteringen van de Website, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, inclusief retargeting. Deze bedrijven zijn verwerkers van gegevens onder onze instructies en verwerken gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Verwerkers van gegevens mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het nakomen van de overeenkomst met ons en zijn verplicht deze vertrouwelijk te houden.
  3. We hebben schriftelijke verwerkersovereenkomsten gesloten met alle verwerkers van gegevens die persoonsgegevens namens ons verwerken.
  4. Rito ApS begrijpt en respecteert het belang van privacy op internet. Rito ApS zal geen informatie over klanten/gebruikers aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is om een transactie uit te voeren. Rito ApS zal de naam, het adres, het e-mailadres of andere persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden verkopen zonder voorafgaande toestemming van de klant.
 1. Jouw rechten
  Je hebt de volgende rechten in verband met onze verwerking van jouw persoonsgegevens:
 1. Recht op inzage in jouw persoonsgegevens
  1. Je hebt altijd het recht om ons te verzoeken om informatie over onder andere welke gegevens we over jou hebben geregistreerd, welk doel de registratie dient, welke categorieën van persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er mogelijk zijn, en informatie over de herkomst van de gegevens.
  2. Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen. In dat geval kun je dit aanvragen via onze klantenmail info@rito.nl met als onderwerp "Persoonsgegevens informatie". Vervolgens zullen we je vragen om jouw identiteit te bevestigen om ervoor te zorgen dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
 2. Recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens
  1. Als jouw persoonsgegevens niet correct zijn geregistreerd of zijn gewijzigd, kun je natuurlijk contact met ons opnemen om jouw persoonsgegevens te corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je een nieuw e-mailadres hebt gekregen.
 3. Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
  1. Je hebt het recht om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij we om boekhoudkundige of juridische redenen vinden dat het noodzakelijk is om ze voor een langere periode te bewaren.
 4. Recht op beperking van de verwerking tot opslag van jouw persoonsgegevens
  1. In sommige gevallen kun je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen opslag. Dit geldt als je van mening bent dat jouw gegevens niet correct zijn.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  1. In bepaalde gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens in een leesbaar formaat van ons te ontvangen voor overdracht aan een andere verwerker van gegevens.
 6. Recht van bezwaar
  1. Je kunt altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor gerichte marketing.
  2. Je hebt ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die we uitvoeren op basis van onze legitieme belangen volgens punt 2.
 7. Recht om toestemming in te trekken
  1. Je hebt altijd het recht om een toestemming die je ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als je jouw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via info@rito.nl met als onderwerp "Toestemming".
 8. Recht om klacht in te dienen
  1. Als je een klacht wilt indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail dt@datatilsynet.dk en/of telefonisch +31 85 107 2027. De meeste klachten zullen echter veel sneller worden opgelost als je rechtstreeks contact met ons opneemt via +45 78 77 21 21 of via info@rito.nl.
 1. Verwijdering van persoonsgegevens
  1. Informatie over jouw gebruik van de website volgens punt 2.1 wordt verwijderd zoals aangegeven voor de afzonderlijke cookies in ons cookiebeleid.
  2. Persoonsgegevens die we hebben verzameld in verband met jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief worden verwijderd wanneer je jouw toestemming intrekt, tenzij we een legitieme basis hebben om deze te blijven opslaan.
  3. Persoonsgegevens die we hebben verzameld in verband met een aankoop op Rito.nl volgens punt 2.2 worden in principe geanonimiseerd 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin je de aankoop hebt gedaan. Deze gegevens kunnen echter ook voor een langere periode worden bewaard als we een legitiem belang hebben bij langere opslag, bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of als opslag noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundige gegevens worden 5 jaar bewaard tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de vereisten van de boekhoudwet.
  4. Cookies: Je kunt zelf actief cookies verwijderen in jouw browser die bijvoorbeeld worden gebruikt voor marketingdoeleinden. (lees ons cookiebeleid hier)
 1. Beveiliging
  1. De beveiliging van jouw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom hebben we een aantal passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of per ongeluk worden gewijzigd, verloren gaan, beschadigd worden of dat onbevoegden toegang krijgen tot of misbruik maken van jouw gegevens.
  2. Alleen medewerkers van Rito ApS met een daadwerkelijke behoefte hebben toegang tot jouw persoonsgegevens, en dit gebeurt alleen zodat zij hun werk kunnen uitvoeren.
 1. Contactgegevens
  1. Rito ApS is, zoals eerder vermeld, verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die we via de website verzamelen.
  2. Als je opmerkingen hebt of antwoorden wilt op vragen over dit privacybeleid, dat we in punt 4 hebben beschreven, kun je altijd contact met ons opnemen hier:
   Rito ApS
   Gyrovej 1, 7800 Skive
   Telefoon: +31 85 107 2027
   E-mail: info@rito.nl
 1. Wijzigingen in het privacybeleid
  1. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 april 2024.
Versie: v9.c223.s9.l10